Nạp năng lượng trên không

Bạn di chuyển quả cầu sau cho không bị rơi khỏi đường đi và phải nạp đủ năng lượng cần thiết.