Không chiến

Bạn dùng phím Left, Down và Up để điều khiển Nhấn phím Z để bắn súng Nhấn phím X để thả bom Nhấn phím C để phóng tên lửa