Tiêu diệt Ninja

Bọn ninja sát thủ muốn ám sát bạn và bạn phải chiến đấu để bảo vệ mình và những người xung quanh. Dùng 4 phím A, S, D, W để di chuyển Dùng 3 phím J, K, L để tấn công.