Bò đấu võ đài

Bạn sẽ điều khiển một đấu sĩ bò để tham dự đấu võ đài. Nhấn phím O để đánh Nhấn phím K để đánh liên hoàn Nhấn phím M để đá. Ngoài ra bạn nhấn kết hợp lần lượt các phím A, S, D với 3 phím trên để tăng sức mạnh cú đánh của mình.