Dũng sĩ ném búa

Chàng dũng sĩ phải bảo vệ thành và người đẹp thoát khỏi sự tấn công của giặc ngoại xâm và bạn sẽ vào vai chàng dũng sĩ dũng cảm này. Rê chuột để điều chỉnh hướng ném và click chuột để ném búa.