Chơi Roulette 2

Bạn click vào các thẻ mệnh giá rồi click vào ô cần đặt và click vào vòng quay.