Chơi Roulette 1

Trò chơi này rất dễ bạn click vào các thẻ mệnh giá rồi click chuột vào ô bạn muốn đặt và click Spin. Nếu bạn thắng số tiền của bạn sẽ tăng lên và ngược lại.