Kĩ Sĩ Rồng

Bạn vào vai 1 kĩ sĩ thời trung cổ, chiến đầu trên lưng những loại quái vật, hãy đánh bay kẻ thù của mình. Dùng chuột để điều khiển