Pháo Thủ Căn Cứ

Bạn hãy xây dựng và nâng cấp cho hỏa lực của mình để bảo vệ căn cứ trước những cuộc tấn công của quái vật