Chàng chăn cừu David

Bạn hãy giúp chàng chăn cừu David di thu gom lại bầy cừu của mình, hãy tránh đụng độ với thú dữ như sư tử và gấu, chúng sẽ làm bạn bị thương đấy