Đấu Trường Hỗn Loạn

Bạn hãy chọn cho mình 1 nhân vật và vượt qua các vòng đấu cam go để dành lấy vinh quang Di chuyển bằng các phím mũi tên Z để dánh loại 1 X để đánh loại 2 T để dụ kẻ địch