Game Sonic song đấu

Nếu bạn là người chơi 1 Phím điều khiển để di chuyển là A S D W Tấn công là G Nếu bạn là người chơi 2 Phim điều khiển để di chuyển là các phím mũi tên Tân công là M Hãy tiêu diệt đối thủ của mình bằng cách đập nát cỗ máy của đối phương, trò chơi có thể chơi 2 người và có thể chơi 1 người và cũng có thể không cần người chơi nếu bạn chọn chế độ AI vs AI thì máy sẽ tự đấu cho bạn xem