Đối đầu bằng chưởng pháp

Bạn hãy chọn 1 trong bốn thuộc tính cho nhân vật của mình Gồm Có Đất Nước Lửa Gió Sau đó hãy chiến đấu với đối thủ Di chuyển bằng các phím mũi tên Chưởng bằng thanh Spacebar và kết hợp các phím di chuyển sẽ có loại chưởng pháp mạnh hơn