Hiệp sĩ song đấu

Game này cần phải chơi 2 người, người này cố gắng tấn công vào hiệp sĩ của người kia để cho khi hiệp sĩ dội vào tường thành sẽ gây nứt cửa,khi nào phá được cửa là bạn chiến thắng Các phím có hướng dẫn rõ ràng bằng hình ảnh cho cả 2 người chơi khi chọn chế độ Practice khi chơi