Voi trượt dốc

Nhấn "SPACE" để nhảy qua đầu đối thủ hoặc hất chúng trở lại khi có chú ma mút nào muốn vượt bạn. Mặt băng trơn là đường đua nên bạn không phải lo việc điều khiển tiến-lùi cho chú ma mút. Chúc bạn vui vẻ!