Anh hùng xa lộ

Dùng phím trái và phải để di chuyển tránh xe cản đường, phím lên để tăng tốc độ. Qua bài, độ khó sẽ tăng với sự xuất hiện liên tục của những xe cản đường. Chúc bạn vui vẻ!