Xếp bài trên biển

Trò chơi này khá đơn giản bạn chỉ cần xếp các lá bài theo thứ tự yêu cầu trong thời gian quy định là bạn thắng. Trò chơi sẽ xếp một số lá bài theo một mô hình mặc định cho từng vòng chơi. Bạn sẽ chọn một lá bài trên mô hình và lá bài sẽ rớt xuống cạnh phần còn lại của bộ bài Sau đó bạn sẽ chọn trên mô hình các lá bài liền trước hay liền sau lá bài đã chọn ban đầu và bạn cứ lặp lại cho đến khi các lá bài trên mô hình rớt xuống hết là bạn đã hoàn tất vòng chơi. Nếu trên mô hình không có lá bài nào đáp ứng theo yêu cầu của lá bài bên dưới bạn có thể đổi lá bài bên dưới bằng cách click từng lá bài trong phần bài tì còn lại và chọn lá bài mình cần.