Đua xe vượt đèo

Bạn dùng phím A, S để quẹo trái hoặc phải. Dùng phím F để thắng. Dùng phím G để tăng tốc.