Cảnh sát môtô

Đường phố rất mất trật tự vì bởi súc vật và những kẻ bạo động…Bạn là một cảnh sát nhiệm vụ của bạn là phải giải quyết vấn đề này. Bạn rê chuột để chạy xe môtô và click trái chuột để đánh súc vật và những kẻ cản đường bạn.