Đua xe hơi trên đường làng

Bạn dùng 4 phím mũi tên để đua.