Chạy xe ở nông thôn

Bạn dùng 4 phím mũi tên để điều khiển để tránh các vật cản như xe hơi, thú vật….